Տեսլական

Հայաստանի տնտեսությունը կանգնած է զարգացման էական աճի ուղու վրա:

Մենք հավատում ենք, որ Հայաստանի տնտեսությունը կանգնած է զարգացման էական աճի ուղու վրա: Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումերի աճը, վերջին շրջանում պետական համակարգում փոփոխությունները և 10 միլիոն սփյուռքի ուղղակի ներգրավվածությունը շարժիչ ուժ են հանդիսանալու Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության աճի կայուն տեմպերի համար և նպաստելու են երկրի ներդրումային միջավայրի բարելավմանը: 
  1. Տնտեսական բարձր տեմպեր ապահովելու ներուժ, որը բնորոշ է զարգացող պետություններին, և մրցունակ ընկերությունների համար մի շարք ոլորտներում ամուր դիրք գրավելու հնարավորություն։
  2. Որպես տարածաշրջանային կենտրոն՝ Հայաստանի ներուժը կարող է օղակ հանդիսանալ բազմաթիվ տնտեսական ուղղություններով համագործակցության համար:
  3. Մակրոտնտեսական և ֆինանսական կայունություն

Որպեսզի ներդրողները կարողանան Հայաստանյան տնտեսական աճին գործընթացներին մասնակցել և համապատասխան օգուտներն ստանալ, մենք ներդրողներին առաջարկում ենք հետևյալ  ծառայությունները՝

Մենք ունենք մի դեպք, որպեսզի ֆինանսավորվող, լավ կառավարվող, նորարարական և օպորտունիստական տնտեսական խաղացողները մուտք գործեն հայկական շուկա, հաստատեն շուկայի ուժեղ դիրքեր և օգտվեն մի շարք ոլորտներում ցածր աճի հնարավորություններից:

Մեր տեսլականն է դառնալ այն տրանսպորտային միջոցը, որը հնարավորություն կտա օտարերկրյա ներդրողներին, ներառյալ հայկական սփյուռքի ներկայացուցիչներին մասնակցել Հայաստանում առկա ներդրումային գրավիչ հնարավորություններին և աջակցել տնտեսական կարևոր ազդեցություն ունեցող շահավետ, կայուն և սոցիալապես պատասխանատու ընկերությունների աճին: