Ներդրումային խորհրդատվական ծառայություններ

Ներդրումային խորհրդատվական ծառայություններ

Մենք տրամադրում ենք ծառայությունների լայն շրջանակ, ինչպիսիք են՝ նախաներդրումային ծրագրերի կազմում, աշխատանքների իրագործման օժանդակում, կատարված աշխատանքների մոնիտորինգ և որոշ պարագաներում, նաև համաֆինանսավորում։

«Ռիվիերա Կապիտալ» ՓԲԸ-ն իր գործընկերներին տրամադրում է խորհրդատվական ծառայությունների լայն շրջանակ ներդրումային ծրագրերի ողջ կյանքի ընթացքում: 

Ռազմավարական ընկերությունը ներդրողների համար տրամադրում է ծառայությունների լայն շրջանակ, ինչպիսիք են՝ հայաստանյան գործարար միջավայրի մասին համընդհանուր տեղեկատվության տրամադրում, խորհրդատվության տրամադրում ներդրումային հնարավորությունների և օրենսդրական միջավայրի վերաբերյալ, գործնական աջակցություն ծրագրի ողջ ժամանակահատվածի համար, հետներդրումային մոնիտորինգ և բիզնեսի կառավարման աջակցություն։ Նշված ծառայություններից բացի, որոշ պարագաներում Ռիվիերա Կապիտալ ՓԲ ընկերության ներդրումային ֆոնդը կարող է հանդիսանալ նաև համաֆինանսավորող այլ ներդրողների հետ միասին։ 

Հայաստանյան ընկերությունների ձեռքբերումով հետաքրքրված ներդրողների համար Ռիվիերա Կապիտալ ՓԲԸ-ն կտրամդրի նաև խորհրդատվություն այլ ընկերությունների գնման գործընթացներում՝ մասնավորապես ֆինանսական և կոմերցիոն վերլուծության տրամադրում, ֆինանսական մոդելավորում, ընկերության արժևորում և պայմանագրերի կնքման խորհրդատվություն։

ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ և ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 • Մակրո միջավայրի ներկայացում
 • Ոլորտային շուկաներին վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
 • Ուղեցույցերիտրամադրում համապատասխան օրենսդրության վերաբերյալ
 • Բիզնես պլանի կազմում
 • Բիզնեսի գործունեության վայր և այցելությունների կազմակերպման աջակցություն
 • Ընկերության գործունեության վայրի որոնման օժանդակություն
 • Ընկերության գործընկերների ծանոթացում
 • Ներդրումային ծրագրերի իրականացման օժանդակում

ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

 • Ներդրումային հնարավորությունների ուսումնասիրություն
 • Թիրախների գնահատում
 • Ֆինանսական և կոմերցիալ վերլուծություն
 • Ֆինանսական մոդելավորում
 • Ընկերության արժևորում
 • Գործարքի կազմակերպում

ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ

 • Օտարերկրյա կազմակերպություններ, որոնք ցանկանում են ընկերություն հիմնադրել Հայաստանում
 • Օտարերկրյա կազմակերպություններ, որոնք ցանկանում են ընկերություն գնել Հայաստանում
 • Միջազգային ֆինանսական ընկերություններ
 • Միջազգային խորհրդատվական ընկերություններ
 • Միջազգային իրավաբանական կազմակերպություններ
 • Համատեղ ձեռնարկություններ