Ներդրումային Ռազմավարություն

Ռիվիերա Կապիտալի Ներդրումային Ռազմավարությունը

Մենք օգնում ենք ներդրողներին հասկանալ հայաստանյան ներդրումային և գործարար միջավայրը, գտնել ներդրումային հնարավորություններ, իրականացնել գործարքներ, կառավարել ներդրումները և վերահսկել ընկերությունների գործառնական և ֆինանսական արդյունքները։

Արժեքի վրա հիմնված ակտիվ ներդրումներ

 • Ապավինել փորձառու և ուժեղ թիմերի վրա, որոնք միջոցներ են փնտրում ՝ հստակ սահմանված աճի թիրախները իրականացնելու համար
 • Արժեքով պայմանավորված գործարքները կառուցվում են ֆոնդի և ընկերության կառավարման հաջողությունների համադրման համար
 • ֆոնդի ղեկավարության զգալի ներգրավվածությունն ու աջակցությունը պորտֆելային ընկերությունների գործունեության կառավարման գործում
 • Շարունակական և պրոֆեսիոնալ ֆինանսական և գործունեության վերահսկում` ռիսկերը կառավարելու համար

Ավելացված արժեք ստեղծելու հնարավորություն

 • Ֆոնդը կարող է կապող օղակ հանդիսանալ փորձառու թիմի հետ համագործակցելու համար
 • Երկարաժամկետ մոտեցում, որը զուգորդվում է գործառնական արժեքի ստեղծմամբ` տարածաշրջանային մրցունակ և արդյունավետ բիզնեսներ զարգացնելու համար
 • Ֆոնդի կապերը օգտագործվելու են պորտֆելային ընկերությունների գործունեության և կառավարման արդյունավետության բարձարացման, ինչպես նաև կապիտալի արդյունավետ բաշխման համար

Նախընտրելի ոլորտներ

 • Մենք կենտրոնանում ենք այն ոլորտների վրա, որոնք ցուցաբերում են երկարաժամկետ աճի նախանշաններ և հնարավորություն արտացոլում նոր արտադրանքի ներդրման, կառավարման կատարելագործված մոտեցման և տեխնոլոգիայի ներդրման միջոցով:
 • Արտահանման ուղղված ճյուղեր, որոնց աճի կանխատեսումները ավելի բարձր են քան ՀՆԱ սպասվելիք աճի տեմպեր
 • Մրցունակ ընկերություններ, որոնք կարող են դառնալ տեղական շուկայի առաջատարներից և դուրս գան հարևան Վրաստանի Հանրապետության շուկա
 • Ուշադրության կենտրոնում գտնվող ոլորտներ՝ հյուրանոցային բիզնես, ռեստորաններ, սրճարաններ, սնունդ և խմիչքներ, գյուղատնտեսական, սննդի արտադրություն, անասնապահություն, կաթնամթերքի արտադրություն, ձկնաբուծություն, բնակելի և կոմերցիոն անշարժ գույք, ֆինանսական ոլորտ, վերականգնվող էներգիա

Թիրախային ընկերության պրոֆիլը

 • Գործող ընկերություններ, որոնք լրացուցիչ կապիտալի կարիք ունեն կամ ցանկանում են վերակառուցել իրենց հաշվեկշիռը
 • Դիտարկվում են նաև մեծ պոտենցիալ և արդյունավետ կառավարում ունեցող ընկերությունները
 • Ներդրման կարիք ունեցող ընկերությունները պետք է ցուցադրեն հստակ մրցակցային առավելություն, ինչպես նաև ունենան թափանցիկ և թիմային աշխատանքը կարևորող ղեկավար կազմ

Գործարքի նկարագիր

 • Թիրախային Բաժնետոմսերի տոկոս 20%-100%
 • 7-10 գործարքներ, 500.000-2.000.000 ամերիկյան դոլար արժեքով
 • Կապիտալի աճ և/կամ կապիտալի վերակազմավորում
 • Ներդրումային ծրագրեր սեփական կապիտալի միջոցով, ինչպես նաև պարտքի և վարկերի տրամադրման տարբեր ֆինանսական գործիքների միջոցով
 • Ամուր երաշխիքներ պայմանագրերի միջոցով, հետ գնման իրավունք և այլն
 • Արդյունավետության բարձրացմանը խթանող գործողություններ՝ հիմնվելով ընկերության ղեկավար կազմի հետ պատշաճ աշխատանքների վրա